Cmentarz obrońców Lwowa

Projekt okładki: Edward Kostka

Redakcja: Anna Lergetporer-Jakimów

Wydawnictwo: Ossolineum

Ze wstępu autora: "Na tle dotychczasowej literatury nekropolnej jest to książka nietypowa, gdyż niezwykły był cmentarz, o którym ona opowiada. Stanowił narodową świętość - polskie Campo Santo. Przedstawiono tu na pierwszym planie fakty historyczne, z których wyrosła legenda obrońców Lwowa i jej odbicie w poezji, literaturze, sztuce, czasopiśmiennictwie, w edukacji młodych pokoleń i w ogóle świadomości narodowej, oraz ukazano, jak w zmienionych warunkach historycznych i politycznych próbowano tę legendę zdławić, a cmentarz unicestwić. Druga część książki zawiera szkice biograficzne i biogramy kilku tysięcy obrońców Lwowa, których udało się wyrwać z zapomnienia i oznaczyć dokładnie miejsce ich spoczynku (numery kwater i grobów) [...]"