Kresowe trójmiasto

Projekt okładki: Bogusław Szybkowski

Redakcja: Halina Nicieja

Wydawnictwo: MS Szybkowski

Kresowe trójmiasto: Truskawiec – Drohobycz – Borysław

Oto zapis historii tych trzech niezwykłych miast tak bardzo różniących się od siebie, a mimo to stanowiących jeden organizm, w sumie liczący około 100 tysięcy mieszkańców. Głównym spoiwem byli ludzie, którzy dzięki swej pracowitości, przedsiębiorczości talentom i fantazji stworzyli frapujący konglomerat inkrustowany biografiami i dziełami wybitnych artystów, pisarzy, poetów, malarzy, ale też inżynierów - nafciarzy. W książce tej nie mniej ważne od tekstu są ilustracje wydobyte z zakamarków rzadko odwiedzanych strychów lub nieczęsto otwieranych szuflad. Cudem przetwały gehennę i częstokroć zagładę ich pierwszych właścicieli.