Kresowa Atlantyda - historia i mitologia miast kresowych.

Projekt okładki: Bogusław Szybkowski

Redakcja: Halina Nicieja

Wydawnictwo: MS Szybkowski

Tom XI

Głównym miastem XI tomu "Kresowej Atlantydy" jest stolica Polesia – Pińsk, a także wsie rozłożone w miedzyrzeczu zasilanym wodami Piny, Prypeci i Horynia. Wiele uwagi autor poświęca dworom i pałacom, które były własnością znanych polskich rodów: Kieniewiczów (Dereszewicze), Skirmuntów (Mołodów i Porzecze), Wysłouchów (Perkowicze) oraz Steckich (Miedzyrzecz Korecki).