Z Kijowa na Piccadilly

Projekt okładki: Bolesław Polnar

Redakcja: Halina Nicieja, Stankomir Nicieja

Wydawnictwo: Helionia

"Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza" – książka prof. Stanisława Sławomira Nicieii, biografisty, autora znanych studiów, esejów i monografii o Lwowie oraz emigracji polskiej w Londynie, osnuta jest wokół biografii Tadeusza Zabłockiego, syna ziemiańskiego, dyplomaty, publicysty, rzecznika prasowego premiera Tomasza Arciszewskiego, londyńskiego selfmademana, właściciela firmy Tazab oraz kręgu otaczających go ludzi.

Jest to fascynujący przyczynek do dziejów Polaków, którzy robili świetne kariery na Ukrainie i w Anglii w czasach, gdy waliły się stare, a rodziły nowe imperia.

Przez książkę przewija się cała galeria ludzi, tych "z pierwszych stron gazet" i tych, których po raz pierwszy wpisano w rejestr historii.