Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom V

Kresowa Atlantyda Tom V

Tym razem autor przedstawia historię i przeplecione anegdotami dzieje mieszkańców: Sambora – miasta ogrodów i wielkiej historii, bo pochodziła stamtąd Polka, która została carycą Rosji; Rudek – gdzie znajduje się mauzoleum Fredrów; Nadwórnej – miasta, które było bramą do Gorganów, mekki turystów; Bitkowa – gdzie odkryto wielkie złoża ropy naftowej i gdzie rodziły się fortuny; Rafajłowej – słynnej z walk II Brygady Legionów Polskich; i Delatyna – słynnego kurortu z życiodajnymi wodami solankowymi. W książce znajdziemy ok. 250 unikatowych fotografii oraz indeks zawierający ok. 1000 nazwisk.

  Projekt okładki: Bogusław Szybkowski

  Redakcja: Halina Nicieja

  Wydawnictwo: MS Szybkowski