Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XI

Kresowa Atlantyda Tom XI

Głównym miastem XI tomu „Kresowej Atlantydy” jest stolica Polesia – Pińsk, a także wsie rozłożone w miedzyrzeczu zasilanym wodami Piny, Prypeci i Horynia. Wiele uwagi autor poświęca dworom i pałacom, które były własnością znanych polskich rodów: Kieniewiczów (Dereszewicze), Skirmuntów (Mołodów i Porzecze), Wysłouchów (Perkowicze) oraz Steckich (Miedzyrzecz Korecki).

  Projekt okładki: Bogusław Szybkowski

  Redakcja: Halina Nicieja

  Wydawnictwo: MS Szybkowski