Pełen spis publikacji

Druki zwarte:


1. Julian Leszczyński-Leński, Warszawa 1979. 

2. Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej – historia, architektura, współczesność [współautorstwo: Aldona Czyż i Stanisław Sławomir Nicieja], Opole 1982. 

3. Opolska Alma Mater 1950–1985. Fakty – ludzie, Opole 1985. 

4. Adam Próchnik. Historyk – polityk – publicysta, Warszawa 1986. 

5. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986, [trzy wydania: Wrocław 1988 (wydanie I), Wrocław 1989 (wydanie II rozszerzone), 1990 (wydanie III)]. 

6. Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław 1990. 

7. Zadwórze – polskie Termopile. Z dziejów obrony Lwowa przed bolszewikami w 1920 roku, Opole 1990. 

8Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950–1990, Opole 1990.

 9. Bibliotekarz z Ostrówka. Twórczość Stanisława Wasylewskiego w zbiorze bibliofilskim Ryszarda Pietkiewicza, „Galeria na Cyplu” [katalog wystawy], Opole 1991. 

10. Panteon Orląt Lwowskich 1918–1992 – powstanie, unicestwienie, odbudowa, Warszawa 1992. 

11. L’vov: A. Meeting-Place for Jews, Poles and Ukrainians, Wien 1992. 

12. Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza, Opole 1994. 

13. A Page of Polish History. Lwów by dr. Stefan Mękarski, Londyn 1994. 

14. Jałta z perspektywy półwiecza. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 25–26 paŹdziernika 1994 roku, pod red. Stanisława Sławomira Niciei, Opole 1995. 

15. Łyczaków – dzielnica za Styksem, Wrocław 1998. 

16. Zadwórze – polskie Termopile, wstęp Janusz M. Paluch, Kraków 2000. 

17. Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta [ze zdjęciami Krzysztofa Hejke], Warszawa 2001. 

18. Cmentarz Łyczakowski – ogród snu i miłości, [ze zdjęciami Krzysztofa Hejke], Warszawa 2002. 

19. Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke, z tekstem Stanisława Sławomira Niciei, Kraków 2002. 

20Edmund Jan Osmańczyk: dziennikarz – publicysta – parlamentarzysta we wspomnieniach bliskich i przyjaciół, pod red. Marka Masnyka, Stanisława Sławomira Niciei, Opole 2004.

21. Nekropolia na Łyczakowie [album], zdjęcia J. Czapelski, A. Hodowicki, redakcja M. Sołtysiewicz, Kraków–Lwów 2005. 

22. Alma Mater Opoliensis. Ludzie – fakty – wydarzenia, Opole 2004. 

23. Twierdze kresowe Rzeczypospolitej: historia, legendy, biografie, Warszawa 2006. 

24. Prudnik dawniej i dziś 1896–2006 / Prudnik – past and present 1896–2006 [tłum. angielskie Stankomir Nicieja] / Prudnik (Neustadt o/s) gestern und heute 1896–2006, współautorstwo: Stanisław Sławomir Nicieja i Piotr Kulczyk, Opole 2006. 

25. Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu: ludzie i zabytki, fakty i legendy / The university hill in Opole: people and monuments, fakts and legends [tłum. angielskie Stankomir Nicieja] / Der Universitätshugel in Oppeln: Menschen und Denkmaler, Tatsachen und Legenden [tłum. niemieckie Marek Sitek], Opole 2007. 

26. Lwowskie Orlęta – czyn i legenda, Warszawa 2009. 

27. Kresowe trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – BorysławOpole 2009. 

28. Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786–2010, Opole 2010. 

29. Das kulturelle Erbe des Landkreises Oppeln / Dziedzictwo kulturowe powiatu oleskiego [współautorstwo: Stanisław Sławomir Nicieja i Krzysztof Spałek], Opole 2010 [monografia dwujęzyczna]. 

30. Wspólne w szczęściu i nieszczęściu, [w:] Zapisane w pamięci. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu 1951– 2011, pod red. Hanny Jamry, Opole 2011. 

31. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 1: Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, Opole 2012. 

32. Lwów. Miasto zatartych granic, Rzeszów 2013. 

33. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 2: Truskawiec, Jaremcze, Worochta, Morszyn, Skole, Opole 2013. 

34. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 3: Zaleszczyki, Kosów, Chodorów, Kałusz, Opole 2013. 

35. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 4: Kołomyja, Żabie, Dobromil, Opole 2014. 

36. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 5: Sambor, Rudki, Beńkowa Wisznia, Nadwórna, Bitków, Delatyn, Rafajłowa, Opole 2014. 

37. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 6: Stryj, Kuty, Rybno, Baniłów, Kniaże, ZałuczeOpole 2015. 

38. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 7: Drohobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko, Turka, Opole 2015. 

39. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 8: Łuck, Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Trochenbrod-Zofiówka, Wygadanka, Opole 2016. 

40. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 9: Krzemieniec, Kisielin, Śniatyn, Załucze, Pików, Marynki, Aleksandrówka, Opole 2017. 

41. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 10: Złoczów, Zadwórze, Kozaki, Gańczary, Łanowce, Zasmyki, Opole 2017.

42. Kresowe trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – Borysław, wydanie II poszerzone, Opole 2018. 

43. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 11: Pińsk, Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowice, Międzyrzecz Korecki, Opole 2018. 

 44. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 12: Zbaraż, Podhorce, Olesko, Koropiec, Opole 2018.

45. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 13: Grodno, Stare Wasiliszki, Opole 2018.

46. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 14: Stanisławów, Buczacz, Opole 2019.

47. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 15: Wilno, Opole 2020.

48. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 16:  Bolechów – Świrz – Chocin – Wełdzirz, Opole 2021.

49. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 17: Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy Świętej Trójcy – Jazłowiec – Trembowla, Opole 2021.

50. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 18: Włodzimierz Wołyński – Sarny – Uściług – Mizocz – Zdołbunów – Ostrów – Berdyczów, Opole 2022.

51. Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 19: Żółkiew – Mosty Wielkie – Brody – Czortków , Opole 2023.

Rozdziały w pracach zbiorowych:


1. By pamięć trwała wiecznie. Miejsca walk i męczeństwa radzieckich żołnierzy i robotników przymusowych na Opolszczyźnie 1941–1945, pod red. Elżbiety Hornowej, „Materiały i Studia Opolskie” 1977. 2.

2. Spory wokół dziejowej roli Słowian. Oswald Balzer kontra Theodor Mommsen, [w:] Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 1986. 

3. Odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku. Geneza i okoliczności[w:] Wpływ odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku na losy Śląska. Materiały z sesji w 70. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, pod red. Michała Lisa, Opole 1988. 

4. 11 listopada 1918 roku w historii i tradycji narodu polskiego, [w:] Wpływ odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku na losy Śląska. Materiały z sesji w 70. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, pod red. Michała Lisa, Opole 1988. 5. 4. 

5. Biografistyka najnowszych dziejów Polski[w:] Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania, pod red. Jerzego Maternickiego, Warszawa 1990.

6. Adam Próchnik. Socjaldemokrata, organicznik[w:]Dr Adam Próchnik (1892– 1942). Materiały z sesji naukowej z okazji 100-lecia urodzin i 50 rocznicy śmierci Adama Próchnika, Piotrków Trybunalski 1992. Polski Uniwersytet na Obczyźnie[w:]Redefinicje, pod red. Alicji Iwańskiej, Londyn 1992.

7. Marian Hemar, To, co najpiękniejsze – wybór jednoaktówek, słowo wstępne i opracowanie Stanisław Sławomir Nicieja, Kraków 1992.

8. Stanisław Kolbuszewski jako organizator życia naukowego na Opolszczyźnie, [w:] Stanisław Kolbuszewski (1901–1965), pod red. Władysława Dynaka, Wrocław 1993. 

9. Bohdana Jeżewskiego Archiwum Osobowe Emigracji, [w:]Biblioteka Polska w Londynie 1942–1992, pod red. Zdzisława Jagodzińskiego, Londyn 1993. 

10. Karol Zbyszewski – historyk i publicysta, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Historia”, z. 29, pod red. Stanisława Niciei i Włodzimierza Kaczorowskiego, Opole 1992. 

11. Pojałtański żywot miast przesiedlonych na przykładzie Lwowa, [w:] Jałta z perspektywy półwiecza. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 25–26 października 1994 roku, pod red. Stanisława Sławomira Niciei, Opole 1995. 

12. Tadeusz Gospodarek – rektor WSP 1972–1981[w:] Społeczno-cywilizacyjny wymiar edukacji, pod red. Zenona Jasińskiego, Opole 1996.

13. Polacy, Francuzi i Rosjanie w obozach w Pępicach, [w:] Jeńcy wojenni II wojny światowej: stan archiwów i najnowszych badań. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11–12 września 1995 roku, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 1996. 

14. Prezydenci Rzeczypospolitej 1972–1990, [w:] Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945–1990, pod red. Aleksandra Szkuta, Materiały do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego, t. 3, Londyn 1996. 

15. Rok 1846 we Lwowie: Stracenie Józefa Kapuścińskiego i Teofila Wiśniowskiego i ich kult we Lwowie[współautorstwo: Stanisław Sławomir Nicieja i Mariusz Patelski], [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje: zbiór studiów, pod red. Michała Śliwy, Kraków 1997. 

16. Przekraczanie Styksu – wielkie pogrzeby we Lwowie[w:] Problemy współczesnej tanatologii: medycyna – antropologia kultury – humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji TANATOS ’97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6–8 listopada 1997 roku, pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1997. 

17. Kaplica św. Wojciecha w Uniwersytecie Opolskim[w:] Opolskie drogi św. Wojciecha, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Opole–Wrocław 1997. 

18. Emigracyjna działalność Zygmunta Zaremby[w:] Zygmunt Zaremba (1895– 1967). Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, pod red. Andrzeja F. Grabskiego, Jerzego Kukulskiego, Piotrków Trybunalski 1997. 

19. Biograf – fotograf, detektyw, kreator, [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 23–25 września 1997 roku, pod red. Leszka Kuberskiego, Opole 1998. 

20. Lwowskie kluby sportowe, [w:] Lwów i Wilno – dzieje polskiego futbolu kresowego, pod red. Andrzeja Gowarzewskiego, Katowice 1998. 

21. Tradycje, potencjał intelektualny i perspektywy opolskiego środowiska akademickiego, [w:] Województwo Opolskie wobec perspektyw reform administracyjno-samorządowych lat 1998–2000, pod red. Wiesława Lesiuka, Stanisława Malarskiego, Stanisława Sławomira Niciei, Opole 1998; zob. też numer specjalny: „Śląsk Opolski” 1998, nr 29. 

22. Adam Kossowski (1905-1986) – artifex Dei, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. Jana Kopca, Norberta Widoka, Opole 1999. 

23. Jerzy Słupecki (twórca opolskiej matematyki), biogram [współautorstwo: Stanisław Sławomir Nicieja i Halina Nicieja], [w:] Polski słownik biograficzny, 1999. 

24. Edward Raczyński – prezydent, łącznik wielkich tradycji, [w:] Przeszłość odległa i bliska: Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Kazimierza Robakowskiego (i in.), Poznań 2000. 

25. Historyczne uwarunkowania interwencjonizmu państwowego, [w:] Produktywność czynników wytwórczych w procesie rozwoju gospodarczego: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Józefa Jagasa, pod red. Romualda Jończego, Opole 2000. 

26. Ks. profesor Helmut Sobeczko (biografia)[w:] Ut mysterium paschale vivendo exprimatur: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Helmutowi Sobeczce z okazji 60. rocznicy urodzinpod red. Tadeusza Doli, Rudolfa Pierskali, Opole 2000. 

27. Odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku, [w:] Ekonomia, polityka, społeczeństwo: księga jubileuszowa poświęcona prof. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Anny Kubowej, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka, Opole 2001. 

28. Lwów i Kresy w mitologii narodowej, [w:] Wieczory akademickieoprac. Dariusz Rott, Katowice 2001. 

29. Ślązak z wyboru serca. Ze studiów nad biografią Zbigniewa Religi, [w:] Ad plenam unitatem: księga pamiątkowa dedykowana księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 25-lecia święceń biskupich oraz 70. rocznicy urodzin, pod red. Piotra Jaskóły, Rajmunda Porady, Opole 2002.

30. Franciszek Smolka – spiskowiec i parlamentarzysta, [w:] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku: księga pamiątkowa dla profesora Przemysława Hausera, praca zbiorowa pod red. Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma, Poznań 2002. 

31. Siłaczka z Ealingu (Irena Bączkowska)[w:] Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej. Materiały z sesji naukowej odbytej w Opolu 19–20 listopada 2004 roku, pod red. Tadeusza Detyny, Danuty Kisielewicz, Opole 2004. 

32. Edmunda Osmańczyka klucze do spraw polskich. Zarys biografii politycznej, [w:] Edmund Jan Osmańczyk: dziennikarz – publicysta – parlamentarzysta we wspomnieniach bliskich i przyjaciół, pod red. Marka Masnyka, Stanisława Sławomira Niciei, Opole 2004. 

33. Zniszczenie i odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa, [w:] Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa, reprint uzupełniony o nowe dokumenty i informacje, wydany przez Redakcję Niezależnego Czasopisma „Sybiracy”, Warszawa 2005. 

34. Polacy i Niemcy na Ziemi Brzeskiej, [w:] Historyczne dziedzictwo Ziemi Brzeskiej: historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, pod red. Andrzeja Peszko, Brzeg 2005. 

35. Instytucje naukowe, [w:] Śląsk Opolski: dziedzictwo i współczesność, pod red. Doroty Simonides, Opole 2005. 

36. Hartmannowie – rzeźbiarze z Barda Śląskiego, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin: studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Wrocław 2006. 

37. Młodość Edmunda Osmańczyka, [w:] „Teki Biograficzne”, 2003, nr 1. 

38. U nas niszczy się ludzi, [w:] Dajmy sobie szansę, pod red. Krzysztofa Zyzika, Opole 2007.

39. Casus Stanisława Wasylewskiego, [w:] Crux Christi – spes nostra: księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi, pod red. Kazimierza Doli, Norberta Widoka, Opole 2007. 

40. Buczacz – fakty, legendy, współczesność, [w:] Wielokulturowość obwodu iwanofrankiwskiego i województwa opolskiego. Materiały z konferencji, pod red. Anatolija Grucana, Iwano-Frankiwsk 2008. 

41. Lucyna Szadkowska (biogram), [w:] Polski słownik biograficzny, 2008. 

42. Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolite, [w:] Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitejpod red. Andrzeja Stawarza, Warszawa 2009. 

43. Dama z harfą, czyli Joanna Gryzik Schaffgotschowa[w:] Silesia – de te fabula narratur. Teksty ofiarowane profesorowi Michałowi Lisowipod red. Marka Masnyka, Opole 2009. 

44. Tarnopol – stolica Podola, [w:] Pamięć o kresowych korzeniach tożsamości, pod red. Andrzeja Hanicha, Opole 2010. 

45. Buczacz – miasteczko Potockich, [w:] Pamięć o kresowych korzeniach tożsamości, pod red. Andrzeja Hanicha, Opole 2010. 

46. Stanisławów i stanisławowianie na Śląsku Opolskim, [w:] Kresowianie na Śląsku Opolskim, pod red. Marii Kalczyńskiej, Opole 2011. 

47. Nadwórnianie na Śląsku Opolskim, [w:] Kresowianie na Śląsku Opolskim, pod red. Marii Kalczyńskiej, Opole 2011. 

48. Stanisławów – trzecie miasto Galicji, [w:] Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, pod red. Iwony Hofman, Wojciecha Magusia, Toruń 2011. 

49. Aspiracje artystyczne opolskiego środowiska naukowego, [w:] Święty Jan Kanty – uosobienie etosu akademickiego i miłosierdzia, pod red. Krystyny Dudy, Opole 2012. 

50. Akademicka odpowiedzialność za młode pokolenie, [w:] Konsekwencje wiary. Wykłady otwarte, pod red. Marcina Worbsa, Opole 2014. 

51. Drohobycz – Głubczyce – Opole, [w:] Księstwa Opolskie i Raciborskie: terytoria, struktury, elity, dziedzictwopod red. Bogusława Czechowicza, Opole 2015. 

52. Kniaże – legenda Zbyszka Cybulskiego, [w:] Historia testis temporum, lux veritas, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, pod red. Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole 2015. 

53. Pomnik trwalszy niż ze spiżu, [w:] Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów, pod red. Marty Pękalskiej, Alicji Mitki, Wrocław 2017. 

54. Epos poleski Haliny Auderskiej, [w:] Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, pod red. Ewy Ganowicz, Opole 2018. 

55. Profesor doktor habilitowana Danuta Kisielewicz. Z Gór Świętokrzyskich do Opola[w:] Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewiczpod red. Ewy Ganowicz, Opole 2018.